Het bevalplan

Ik heb menig bevalplan door mijn vingers zien gaan. Het één heel uitgebreid en gedetailleerd, het ander met alleen basisinformatie waar in principe tijdens iedere bevalling aan voldaan wordt.

Bij het maken van een bevalplan vind ik een essentieel onderdeel: ‘Hoe ga ik om met stress, angst, pijn en onbekende situaties?’ Ik heb vele jaren vrouwen mogen begeleiden bij hun (klinische) bevalling en hoe graag we ook zouden willen, je kan helaas niet alles regisseren wat je tijdens een bevalling overkomt. Met de vrouwen die ik nu begeleid, praat ik over wie ze zijn, hoe ze kunnen reageren op bepaalde situaties en wat ze dan nodig hebben. De één wordt namelijk heel erg stil en teruggetrokken. De ander begint verbaal om zich heen te slaan. Weer een ander wordt heel eigenwijs en sommige vrouwen kunnen alleen maar huilen of bevriezen als hen iets door de vingers dreigt te glippen. Voor jouw verloskundig team (partner, verloskundige, gynaecoloog, verpleging, kraamzorg & doula) is het dan van belang om te weten wat helpend is. Moet de stille teruggetrokken vrouw met rust gelaten worden, omdat ze zo goed aan het baren is? Of moeten we even checken of het écht wel goed gaat en of ze alles begrepen heeft? Moeten we meeveren met de eigenwijze barende? Of heeft juist zij het dan nodig, om streng toegesproken te worden? Hier vooraf over nadenken, is natuurlijk een beetje ‘droogzwemmen’, maar beter denk je ergens over na, dan nergens. Bespreek dit met je ‘team’, voor zover al duidelijk is wie dit gaan zijn natuurlijk.

Uit onderzoek is gebleken dat de manier van communicatie en begeleiding van essentieel belang zijn voor je bevalbeleving. En communicatie is, wat mij betreft, een verantwoordelijkheid van beide partijen. Begrijpelijk dat je tijdens je bevalling daar niet altijd meer volledig toe in staat bent. Des te belangrijker om hier tijdens het ‘droogzwemmen’ eens bij stil te staan.

Gebruik het bovenstaande in je voordeel. Daarnaast deze tip: houd je plan kort en overzichtelijk. De praktijk wijst uit dat mensen slecht lezen, te veel onnodige of gedetailleerde informatie zorgen voor ruis in je plan. En dat komt jou uiteindelijk niet ten goede.

Wil je weten hoe ik een plan met je samenstel? Vul onderstaande gegevens in en je ontvangt een automatische mail.